தொழில் செய்திகள்

பொதுவான வெளிப்புற உணவு பாதுகாப்பு முறைகள்

2019-08-21
நீங்கள் வெளியில் வசிக்கும்போது உணவு உங்களுக்கு விலைமதிப்பற்றது. உங்கள் உணவுடன் விலங்குகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டாம். ஏனெனில் நீங்கள் பட்டினி கிடப்பீர்கள். உணவை வெளியில் சேமிக்க சில பொதுவான வழிகள் இங்கே.

1. எளிய கோபுரத்தை உருவாக்குவது போன்ற உயர்ந்த இடத்தில் உணவை வைக்கவும்.

2. கரடிகள் இருந்தால் பல முகாம்களில் கரடி பெட்டிகளும் உள்ளன.

3. நீங்கள் சிறப்பு கரடி கேனிஸ்டர்களையும் பயன்படுத்தலாம், அவை சராசரி மலையேறுபவருக்கு ஒரு வார மதிப்புள்ள உணவை சேமிக்க போதுமான வலிமையானவை.

மரத்தில் உணவை எப்படி வைத்திருப்பது

1. ஐந்து மீட்டர் இடைவெளியில் இரண்டு எண்களைக் கண்டறியவும். ஐந்து மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு மரத்தின் கிளைகளிலிருந்து ஒரு கயிற்றைத் தொங்க விடுங்கள்.

2. முதல் மரத்தின் தண்டுக்கு கயிற்றின் ஒரு முனையைக் கட்டி, மறு முனையை இரண்டாவது மரத்தின் தண்டு மீது எறியுங்கள்.

3. உணவுப் பையை கயிற்றில் சரிசெய்து தரையில் இருந்து 3.5 மீட்டர் தொலைவில் இழுக்கவும்.

4. உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக கயிற்றின் மறு முனையை இரண்டாவது மரத்தின் தண்டுடன் கட்டவும்.

அதனால் தான் கரடிகள் உள்ளன, உணவை வெளியில் வைத்திருப்பது எப்படி.